QARO'ZBРУСENG

Муҳаммед Ал-Хоразмий атындағы Ташкент информациялық технологиялары университети Нөкис филиалы директорының мүрәжаты.

KR: Муҳаммед Ал-Хоразмий атындағы Ташкент информациялық технологиялары университети Нөкис филиалы директорының мүрәжаты.

 

Ҳүрметли студентлер!

 

Сизиң ҳәм жақынларыңыздың ден-саўлықлары жақсыма?

Дүнья жүзине қәўип туўдырып атырған Соvid-19 дың тарқалыўының  алдын алыўда карантин - жуда әҳмийетли илаж болып есапланады.

 

Бизлер карантин дәўирине үлкен жуўапкершилик пенен қараўымыз керек! Тилекке қарсы, бир қанша адамлар карантин қағыйдаларына ҳәм талапларына бойсынбай, зәрүрлик болмаса да көшеде жүр. ғалаба хабар қуралларының мағлыўматларына карағанда вирус пенен шалынған кеселлердиң санының көбейиўи олар менен байланыста болғанлардың есабынан.

 

Сизиң үйиңизде қалыўыңыз - бул зәрүр ҳәм әҳмийетли! Сондай-ақ, ҳәзирше жолдасларыңыз бенен де ушыраспаң! Сизден илтимас, зәрүр болмаса көшеге шықпаң, егер зәрүрлик туўылып көшеге шыққанда (дәриханаға, азық-аўқат дүканына) жеке қорғаныў қуралларынан (маскалар, антисептик препаратларынан) пайдаланың.

 

Өзиңизди сақлаң, үйде болың, ўақтында аўқатланың, китаплар оқың ҳәм өз үстиңизде шуғылланың!

 

Сизиң оқытыўшыларыңыз http//inter.tatunf.uz дизимине пәнлер бойынша оқыў комплекслерин жайғастырыў ҳәм Сиз ушын оларды активлестириў менен бәнт. Егер Сиз дизимге кириў ушын логин ҳәм паролини алмаған болсаңыз, деканатқа ямаса группа кураторына хабарлассаңыз болады. Оқытыўшыларыңыз бенен http//inter.tatunf.uz ҳәм Telegram-канал/группа арқалы аралықтан байланыссаңыз болады!

 

http//inter.tatunf.uz дизими менен ислесиўде машқалалар ҳәм мәселелер жуда көп екенлигин тән аламан. Бирақ Сизиң Устаз-оқытыўшыларыңызга үлкен Рахмет айтаман, себеби Сиз ушын қысқа ўақыт ишинде аралықтан оқытыў дизимин ислеп шықты хам жетилистирмекте! Бул машқалалар хам мәселелер ҳәммеси ўактыншалық!

 

Бизиң базамыздан тысқары аралықтан оқытыў http//moodle.tuit.uz курслары ҳәм басқалардан пайдалансаңыз болады. Сиз тараўыңыз бойынша жаңа илимий изертлеўлерден хабардар болыўыңыз ушын Scopus, Web of  Science киби халықаралық платформаларды үйрениң. Сиз ўақтыңызды бийкар өткизбең!

 

Умытпаң, Сизиң ҳәр қайсысыңыз өзлериңиздиң қәдирдан шаңарағыңызға ҳәм маған керексиз! Бизиң алдымызда информациялық ҳәм телекоммуникация технологияларын раўажландырыў бойынша үлкен жобаларымыз бар! Сиз - бизиң Ўатанымыздың келешегисиз! Сиз бенен бизиң филиалда көрисиўди асығыслык пенен күтемен! Сизге ҳәм Сизиң шаңарақ ағзаларыңызға беккем ден-саўлық ҳәм тынышлык тилеймен! Биз бирге жеңемиз! Биз Бирге Күшпиз!

 

Ҳүрмет пенен,

қаипбергенов Батырбек Тулепбергенович.

 

 

Муҳаммад Ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети Нукус филиали директорининг мурожаати.

 

Ҳурматли талабалар!

 

Сизнинг саломатлигингиз ва яқинларингизнинг саломатлиги яхшими?

Дунёда хавф туғдираётган СOVID-19 тарқалишининг олдини олишда карантин - энг муҳим чора ҳисобланади.

 

Биз карантин даврига катта масъулият билан қарашимиз керак! Лекин айрим инсонлар тегишли қоидалар ва талабларга бўйсинмасдан, эҳтиёж бўлмаса ҳам кўчага чиқишмоқда. Оммавий ахборот воситалари маълумотларига кура, вирус билан касалланганлар сони кўпайиши, асосан беморлар билан алоқада бўлганларнинг хисобидан.

 

Сиз уйингизда қолишингиз - бу зарур ва аҳамиятли! Шунингдек, дўстларингиз билан ҳам вақтинча учрашманг! Сиздан илтимос, зарурият бўлмаса кўчага чиқманг, агар зарурият туғилиб, кўчага чиқсангиз (дорихонага, озиқ-овқат дўконига) шахсий ҳимоя воситалари (маскалар, антисептик препаратлари)дан фойдаланинг.

 

Ўзингизни асранг, уйда бўлинг, вақтида овқатланинг, китоблар ўқинг ва ўз устингизда ишланг!

 

Сизнинг уқитувчиларингиз http//inter.tatunf.uz тизимига фанлар буйича ўқув мажмуаларини жойлаштириш ва Сиз учун тизимни фаоллаштириш билан машғуллар. Агар Сиз тизимга кириш учун логин ва паролни олмаган бўлсангиз, деканатга ёки гуруҳ мураббийга мурожаат қилинг. Уқитувчиларингиз билан http//inter.tatunf.uz  ва Telegram-канал/гуруҳ орқали масофавий боғлансангиз бўлади!

 

http//inter.tatunf.uz тизими билан ишлашишда муаммолар ва масалалар жуда куп эканини тан оламан! Лекин Сизнинг Устоз-уқитувчиларингизга Катта Раҳмат дейман, сабаби қисқа вақт ичида Сиз учун масофавий таълим тизимини ишлаб чиқишди ва такомиллаштирмоқдалар! Ушбу муаммолар ва масалалар ҳаммаси вақтинчалик!

 

Бизнинг базамиздан ташқари масофавий ўқитиш http//moodle.tuit.uz курслари ва бошқаларидан фойдалансангиз бўлади. Сиз соҳангиз буйича янги илмий тадқиқотлардан хабардор бўлишингиз учун Scopus, Web of  Science каби ҳалкаро платформаларни ўрганинг. Сиз вақтингизни бекор кеткизманг!

 

Унутманг, Сизнинг ҳар бирингиз ўзларингизнинг қадрдон ойлангизга ва менга кераксиз! Бизнинг олдимизда ахборот ва телекоммуникация технологияларини ривожлантириш буйича катта режаларимиз бор! Уларни фақат Сиз билан бирга амалга оширамиз! Сиз бизнинг Ватанимизнинг келажагисиз! Сиз билан бизнинг филиалда кўришишни интизорлик билан кўтаман! Сизга ва Сизнинг оила аъзоларингизга соғ-саломатлик ва тинчлик тилайман! Биз бирга енгамиз! Бирга Биз Кучмиз!

 

Ҳурмат билан,

Каипбергенов Батырбек Тулепбергенович.

 

Обращение директора Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада Аль-Хорезмий.

Дорогие студенты!

 

Как Ваше здоровье и здоровье Ваших близких?

 

Карантин является важнейшей мерой для предотвращения распространения COVID-19, который представляет угрозу для всего мира.

 

Мы должны серьезно отнестись к периоду карантина! К сожалению, некоторые люди, не соблюдая правила и требования карантина, выходят на улицу без необходимости. По сообщениям средств массовой информации, число заражённых вирусом растёт за счёт лиц, контактировавших с больными.

 

Необходимо и важно, чтобы Вы оставались дома! Также временно не встречайтесь с друзьями! Прошу Вас по возможности не выходить на улицу, а при выходе на улицу в случаях острой необходимости (в аптеку, продуктовый магазин) используйте средства индивидуальной защиты (маску, антисептические препараты).

 

Берегите себя, оставайтесь дома, ешьте вовремя, читайте книги и работайте над собой!

 

Ваши преподаватели заняты размещением в системе http//inter.tatunf.uz учебных комплексов по предметам и активизацией системы для Вас. Если Вы ещё не получили логин и пароль для входа в систему, обратитесь в свой деканат или куратору группы. Через http//inter.tatunf.uz и Telegram-канал/группу Вы можете общаться с преподавателями дистанционно!

 

Признаю, что очень много вопросов и проблем в работе с системой http//inter.tatunf.uz! Но скажу Большое Спасибо Вашим Учителям-преподавателям, которые за короткое время разработали и совершенствуют систему дистанционного обучения для Вас! Все эти вопросы и проблемы - временны!

 

Помимо нашей базы, Вы можете пользоваться курсами дистанционного обучения http://moodle.tuit.uz и других. Изучайте международные платформы, как Scopus, Web of Science, чтобы быть в курсе новых научных исследований в Вашей сфере! Не тратьте своё время впустую!

 

Помните, что каждый из Вас нужен Вашей дорогой семье и мне! У нас есть большие планы по развитию сферы информационных и телекоммуникационных технологий! Их осуществление возможно только с Вами! Вы будущее нашей страны! Жду с нетерпением встречи с Вами в нашем филиале! Крепкого здоровья и мира всем Вам и Вашим семьям! Мы победим вместе! Вместе Мы Сила!

 

С уважением,

Каипбергенов Батырбек Тулепбергенович.