QARO'ZBРУСENG

Kenjayev Xamdam Bazarbayevichning “Kalitli komponentlardan foydalangan holda bir jinsli hujjatlardan ma’lumotlarni ajratib olishning algoritmik va dasturiy majmuasi” mavzusidagi va Axralov Shavkat Sulaymonovichning “Yer osti gidrosferasining avtomatlashtirilgan monitoringi asosida geomigratsiya jarayonlarining modelini ishlab chikish”  mavzusidagi dissertatsiya ishi himoyasi to'g'risida.

Batafsil