QARO'ZBРУСENG

Muhаmmаd аl-Хоrаzmiy nоmidаgi Toshkent axborot texnologiyalari universitetining Nukus filiali Guvohnomasi

Muhаmmаd аl-Хоrаzmiy nоmidаgi Toshkent axborot texnologiyalari universitetining Nukus filiali guvonhnomasi