QARO'ZBРУСENG

Ilmiy jurnallar ro'yhati

Doktorlik va nomzodlik dissertatsiyalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar
RO'YXATLARI
(OAK Rayosatining qarorlari bilan tasdiqlangan)

1. TEXNIKA fanlari (boshqarish, informatika, XT sohalari) bo'yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajala­riga talabgorlarning dissertatsiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e'lon qilinishi kerak bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxati O'zbekiston Respublikasi jurnallari:

 • O'zR FA ma'ruzalari
 • O'zbekiston informatika va energetika muammolari
 • O'zMU xabarlari
 • Oliy o'quv yurtlari axboroti
 • Toshkent davlat texnika universiteti axborotnomasi
 • Kimyoviy texnologiya. Nazorat va boshqaruv
 • Vestnik Karakalpakskogo otdeleniya AN RUz
 • «Axborotkommunikatsiyalar: Tarmoqlar-Texnologiyalar-Yechimlar» jurnali (Informatika, XT sohalari)
 • «Toshkent axborot texnologiyalari universiteti xabarlari» jurnali (Informatika, XT sohalari)
 • «Upravlenie intellektualnoy sobstvennostyu» (boshqarish sohasi)

Yevropa, Amerika mamlakatlari va tegishli fan sohasi yuqo­ri darajada rivojlangan boshqa mamlakatlarda nashr etiladigan yetakchi ilmiy jurnallar.

2. TEXNIKA fanlari (aloqa sohasi) bo'yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajala­riga talabgorlarning dissertatsiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e'lon qilinishi kerak bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxati

O'zbekiston Respublikasi jurnallari:

 • O'zR FA ma'ruzalari
 • O'zbekiston informatika va energetika muammolari
 • O'zMU xabarlari
 • Oliy o'quv yurtlari axboroti
 • Toshkent davlat texnika universiteti axborotnomasi
 • Vestnik Karakalpakskogo otdeleniya AN RUz
 • Aloqa dunyosi
 • «Axborotkommunikatsiyalar: Tarmoqlar-Texnologiyalar-Yechimlar» jurnali
 • «Toshkent axborot texnologiyalari universiteti xabarlari» jurnali

Yevropa, Amerika mamlakatlari va tegishli fan sohasi yuqo­ri darajada rivojlangan boshqa mamlakatlarda nashr etiladigan yetakchi ilmiy jurnallar.

3. IQTISOD fanlari bo'yicha fan doktori va nomzodi ilmiy darajalariga talabgorlarning dissertatsiya ishlari yuzasidan ilmiy maqolalari e'lon qilinishi zarur bo'lgan jurnallar ro'yxati

O'zbekiston Respublikasi jurnallari:

 • Ekonomicheskoe obozrenie
 • O'zbekistonda ijtimoiy fanlar
 • O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi
 • Jamiyat va boshqaruv
 • Bozor, pul va kredit
 • O'zbekiston qishloq xo'jaligi
 • Ekonomika i klass sobstvennikov
 • Iqtisodiyot va bank
 • “Xalqaro munosabatlar: Siyosat, iqtisodiyot, huquq”
 • Jurnal nalogoplatelshika (nomzodlik dissertatsiyalari uchun)
 • Iqtisodiyot va ta'lim
 • Vestnik Karakalpakskogo otdeleniya AN RUz (nomzodlik dissertatsiyalari uchun)
 • “Birja-Ekspert”
 • “Aloqa Dunyosi” (08.00.14 ixtisosligi bo'yicha dissertatsiyalar uchun)
 • “Agroilm” (08.00.04 ixtisosligi bo'yicha dissertatsiyalar uchun)
 • “Moliya”
 • TAQI "Arxitektura. Qurilish. Dizayn." jurnali (08.00.03, 08.00.13 ixtisosliklari (qurilish sohasi) bo'yicha nomzodlik dissertatsiyalari uchun)
 • “Ekonomika i finansi” (nomzodlik dissertatsiyalari uchun)

Yevropa, Amerika va Osiyo mamlakatlari va ushbu fan sohasi yuqori darajada rivojlangan boshqa mamlakatlarda nashr etiladigan yetakchi ilmiy jurnallar saytlari:

 • www.vopreco.ru,
 • info@gks.ru,
 • info@rej.ru,
 • finance@df.ru,
 • www.naukaran.ru,
 • www.maik.ru,
 • www.ecfor.ru,
 • tezerus@dol.ru,
 • jsae@cemirssi.ru,
 • www.kegelbank.ru,
 • www.buhgalter.ru,
 • www.financepress.ru,
 • www.wdi.bus.imich.edu,
 • jeraswe@american.edu,
 • www.gdnet.org (e-mail: admin@gdnet.ws)

Ma'lumot O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining 2010 yil 1-byulletenidan olingan.