QARO'ZBРУСENG

Ikkinchi mutaxassilik

Ikkinchi va undan keyingi oliy ta'limga abiturientlarni filialga suhbat asosida o'qishga qabul qilishdagi
Suhbat savollari
 
1. Mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli  islohotlarning mohiyati va ahamiyati.
2. Belgilangan bakalavriat ta'lim yo'nalishini tanlashdan maqsad.
3. Belgilangan bakalavriat ta'lim yo'nalishiga mos mehnat faoliyati davomida erishgan yutuq va natiyjalari.
4. Belgilangan bakalavriat ta'lim yo'nalishi sohasida bilim va kasbiy ko'nikmalarning mavjudligi.
 
Ikkinchi va undan keyingi oliy ta'limga abiturientlarni filialga suhbat asosida o'qishga qabul qilishdagi suhbat sanasi va vaqti
 
Ta'lim yo'nalishi Ta'lim tili Suhbat sanasi va vaqti
1 Kompyuter injiniringi (Kompyuter injiniringi) Qoraqalpoq 26 avgust soat 1000
O'zbek 26 avgust soat 1000
2 Telekommunikatsiya injiniringi Qoraqalpoq 26 avgust soat 1000
O'zbek 26 avgust soat 1000
4 Dasturiy injiniringi O'zbek 26 avgust soat 1000