QARO'ZBРУСENG

Ta'lim yo'nalishlari

Bakalavriat ta'lim yo'nalishlari(KUNDUZGI):

  • 5330500 - Kompyuter injiniringi (Kompyuter injiniringi)
  • 5330502 - Kompyuter injiniringi (AT-Servis)
  • 5350101 - Telekommunikatsiya texnologiyalari (Telekommunikatsiyalar)
  • 5350400 - Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta'limi
  • 5330600 - Dasturiy injiniring
  • 5330300 - Axborot xavfsizligi (sohalar bo'yicha)

Bakalavriat ta'lim yo'nalishlari(SIRTQI):

  • 5330500 - Kompyuter injiniringi ("Kompyuter injiniringi", "AT-Servis")
  • 5350100 - Telekommunikatsiya texnologiyalari

Magistratura ta'lim mutaxassisliklari:

  • 5A330501 - Kompyuter injiniring (Kompyuter tizimlarini loyihalash)
  • 5A350101 - Telekommunikatsiya injiniring (Telekommunikatsiya tarmoqlari)