QARO'ZBРУСENG

Tabiiy va aniq fanlar kafedrasi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali "Tabiiy va aniq fanlar" kafedrasi mudiri

Allamuratov Sharapatdin Ziuatdinovich

Telefon: (8361) 222-46-12;
Faks: (8361) 222-49-10;
E-mail: tatunf-tuf@umail.uz

Kafedra tarixi

«Tabiiy va umumkasbiy fanlar» kafedrasi Toshkent axborot texnologiyalari universitetining 2009 yil 30 avgustidagi 628-01-sonli buyrig’iga asoslanib 2009 yil 31 avgust 38 D/1 sonli buyrug’i bilan ochildi. 2015 yildan 2018 yilgacha kafedrani Yu.Qutlimuratov boshqardi. 2020 yildan boshlab Allamuratov Sharapat kafedra mudiri bo'ldi. Kafedra xizmat ko’rsatuvchi kafedra bo’lib hisoblanadi va kafedra professor o’qituvchilari asosan II blok fanlarini o’qitadi. Kafedrada o’quv ishlarini bajarish uchun professor o’qituvchilarga 7,25 shtat birligi va o’quv-yordamchi xodimlarga 0,5 shtat birligi ajratilgan. Hozirda kafedrada 2 ta fan nomzodi, 1 ta katta o’qituvchi va 8 ta assistent-o’qituvchilar fanlardan mashg’ulotlar olib bormoqda. Bundan tashqari 2 ta dotsent soatboy asosida kafedrada dars olib boradi.

Kafedra professor-o’qituvchilari quyidagi bakalavriat ta’lim yo’nalishlarida dars mashg’ulotlarini olib boradi::

 • 5330600 - Dasturiy injiniring;
 • 5330500 - Kompyuter injiniringi (Kompyuter injiniringi, AT-Servis);
 • 5350400 - Axborot kommunnikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta’limi;
 • 5350100-Telekommunikatsiya texnologiyalari (telekommunikatsiyalar);
 • 5330300 – Axborot xavfsizligi (Sohalar bo’yicha)

Kafedrada o’qitiladigan fanlar::

 • Diskret tuzilmalar
 • Differentsial tenglamalar
 • Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish
 • Fizika 1
 • Fizika 2
 • S. Extimollik va statistika
 • S. Diskret tuzilmalar
 • Hisoblash (Calculus)
 • Сhiziqli algebra
 • Ehtimollik va statistika
 • Охрана труда
 • Земля, окружающая среда и её глобальные изменения
 • Математика Б1
 • Математика Б3
 • Метрология, стандартизация и сертификация в информационных технологиях
 • Метрология, стандартизация и сертификация в радиоэлектронике
 • Теория вероятностей и математическая статистика
 • Физика Б1
 • Физика Б3

Kafedra professor-o’qituvchilari:

 • dots. Allamuratov Sharapatdin kafedra mudiri
 • prof. Ismaylov Kanatbay o`qituvchi
 • dots. Arziev Allabay o`qituvchi
 • dots. Seytkamalov Xayratdin o`qituvchi
 • dots. Utebaev Dauletbay o`qituvchi
 • dots. Sharibaev Muratbay o`qituvchi
 • ass. Aymurzaeva Gul'naz o`qituvchi
 • ass. Atajanova Gulzar o`qituvchi
 • ass. Baymuratov Sharapatdin o`qituvchi
 • ass. Kaipnazarov Srajatdin o`qituvchi
 • ass. Kalilaev Farxad o`qituvchi
 • ass. Kalimbetov Jannazar o`qituvchi
 • ass. Kalimbetov Niyetbay o`qituvchi
 • ass. Kuvandikova Damegul o`qituvchi
 • ass. Mambetullaeva Svetlana o`qituvchi
 • ass. Maxambetova Uringul o`qituvchi
 • ass. Nurjanova Gulxan o`qituvchi
 • ass. Tleubaeva Gulnur o`qituvchi
 • ass. Tuktarova Alfiya o`qituvchi

1. F.-m.f.n, dotsent. A. Arziev Evropa ittifoqi “Erasmus +” dasturi doyrasida bajarilayotgan shifri 544134 TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-SMGR «UzDOC: O’zbekiston oily ta’lim muassasalri doktorantura tizimi sifatini oshirish» loyixasi ishtirokchisi.

2. «Tabiiy va umumkasbiy fanlar» kafedrasi mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda. Ular:

3. Qutlimuratov Yu.Q. Ilmiy raxbari f-m.f.d. professor N.U. Uteuliev. Doktorlik dissertatsiya mavzusi: «Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va joylashtirishni ekologik modellar asosida optimallash algoritmlari»