QARO'ZBРУСENG

Dasturiy injiniring va matematik modellashtirish kafedrasi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali "Dasturiy injiniring" kafedrasi mudiri, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Utewliev Nietbay Utewlievich

Telefon: (8361) 222-46-14;
Faks: (8361) 222-49-10;
E-mail: tatunf_dik@umail.uz

Kafedra tarixi:

«Dasturiy injiniring» kafedrasi 2015 yil avgust oyida tashkil qilindi. 2015 yildan 2017 yilgacha kafedraga Risnazarov Ansatbay Mambetovich rahbarlik qilgan. 2017 yil yanvar oyidan noyabr oyigacha texnika fanlari doktori Oteniyazov Rashid Idrisovich rahbarlik qilgan. 2017 yil noyabr oyidan boshlab fizika-matematika fanlari doktori, professor Utewliev Nietbay Utewlievich rahbarlik qilib kelmoqta.

Kafedrada o’qitiladigan fanlar:

 • Matlab da dasturlash
 • Web dasturlashga kirish
 • Amallar tadkiki asoslari
 • Veb-texnologiya
 • Dasturiy injiniringga kirish
 • Dasturiy ta'minot arxitekturasi 1
 • Dasturiy ta'minot arxitekturasi 2
 • Dasturiy ta'minot sifatini ta'minlash
 • Dasturiy ta'minot tizimlarini loyixalash
 • Dasturiy ta'minot uchun talablar ishlab chikish
 • Dasturiy ta'minotni modellashtirish va dizayni
 • Dasturiy uslublar va paradigmalar
 • Dasturlash 1
 • Dasturlash 2
 • Komp'yuterli modellashtirish
 • Mobil ilovalarni ishlab chikish
 • Mobil kurilmalar uchun dasturiy vositalar
 • Robot dasturiy taminoti
 • S. Web dasturlashga kirish
 • S.Dasturlash 1
 • S.Dasturlash 2
 • Taksimlangan algoritmlar va tizimlar
 • Tizimli taxlil va talablar
 • Математические методы в программировании
 • Объектно-орентированные технологии программирования и стандарты проектирования
 • Операционные системы и системное программирование
 • Основы алгоритмизаций и программирования
 • Основы компьютерной технике и программирования мобильных электронных систем
 • Параллел компьютерларнинг архитектураси ва дастурлаш
 • Языки программирования

Kafedra professor-o’qituvchilari:

 • Utеuliеv Niеtbаy Utеuliеvich, f.m.f.d., prоfеssоr
 • Bеrdimurаtоv Murаt, f.m.f.k., dоtsеnt
 • Babajanov Elmurat, dоtsеnt
 • Аbsаmеtоv Bаyrаm, аssistеnt
 • Tаtlimurаtоv Nurlibеk, аssistеnt
 • Kаlmurаtоv Bеkbоsin, аssistеnt
 • Yuldаshеv Qudrаt, аssistеnt
 • Jаlеlоv Quwаnish, аssistеnt
 • Burхаnоvа Аyjаmаl, аssistеnt
 • Tilеpоvа Аbаdаn, аssistеnt
 • Sаbirоvа Gаwхаr, аssistеnt
 • Yadgаrоv Shеrzоd, аssistеnt
 • Аllаnаzаrоv Аrаl, аssistеnt
 • Хudаybеrgеnоv Jаbbаr, аssistеnt
 • Sаgidullаеv Nursultаn, аssistеnt
 • Аrtiqbаеv Mахkаm, аssistеnt
 • Orinbaev Aymurat, аssistеnt
 • Turdibekov Islam, аssistеnt