QARO'ZBРУСENG

Muqaddesdur Watan bayrag'i

Bu'gin filialimizda O'zbekstan Respublikasi ma'mleketlik bayrag'i qabil etilgenine 30 jil toliw mu'na'sibeti menen "Muqaddesdur Watan bayrag'i" atamasinda ilaj o'tkerildi.

Ilajg'a filialdin' KI fakulteti Jaslar menen islesiw boyinsha dekan orinbasari Sh.Baymuratov, fakultet tyutori Ziyatbay Abjamiev, ruwxiyliq ha'm ag'artiwshiliq bo'limi qa'nigesi B.Izzetov, filialdin' 1- 3 - kurs  student-jaslari ha'm tiyisli taraw qa'nigeleri N.Shinnazarov,  
B Seytnazarovlar  qatnasti.

Onda bayanat jasag'anlar ma'mleketlik bayrag'imizdin' qanshelli ulli ekenligi, oni qa'dirlew ha'm hu'rmetlew ha'r bir puqaranin' minnetli waziypasi ekenligin atlap o'tti. Ilaj studentler ta'repinen tayarlang'an koncert bag'darlamasi menen o'z juwmag'ina jetti.