QARO'ZBРУСENG

Tyotorlardiń qánigeligin arttırıw

17 - 18 - noyabr kúnleri Berdaq atindaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universitetinde Tyotorlardiń qánigeligin arttırıw maqsetinde  O'zbekstan Respublikası  Joqarı  hám orta arnawı bilimlendiriw ministrligi tárepinen oqiw-seminarları shólkemlestirildi.  

Seminarǵa  filialımız tyutorlari  A.Abdimuratova hám G. Bekbosinovalar qatnasıp, bilimlerin jetilistirmekte.

Mag'liwmat ushin, seminar 17 - noyabr lekciya, 18 -noyabr ameliy shinig'iwlar o'tkeriliwi na'zerde tutilg'an.