QARO'ZBРУСENG

"Qa'dirin' ba'lent bolsin, Ana tilim" urani tiykarinda a'debiy keshe o'tkerildi

Bu'gin 21-oktyabr O'zbek tiline til biyligi berilgenine 32 jil toliw mu'na'sibeti menen "Telekommunikaciya texnologiyalari ha'm ka'siplik ta'lim" fakultetinde "Qa'dirin' ba'lent bolsin, Ana tilim" urani tiykarinda a'debiy keshe o'tkerildi. Keshege Ajiniyaz atindag'i NMPI O'zbek tili kafedrasi ag'a oqitiwshisi P.Orazbaev, filialdin' oqiw ha'm ta'rbiya isleri boyinsha direktor orinbasari X.Seytkamalov, O'zbek tili ha'm shet tiller kafedrasi basligi U.Jaksimova ha'm filialdin' student-jaslari qatnasti.Onda shig'ip so'ylewshiler o'zbek tilinin' ullilig'i, qa'dir-qimbati haqqinda bayanatlar jasadi. Sonday-aq, til haqqinda tayarlang'an videorolik jiynalg'anlar na'zerine usinildi. A'debiy keshe studentlerdin'  saxnaliq ko'rinisleri menen dawam etti.