QARO'ZBРУСENG

"Nuraniyler ha'pteligi" shen'berinde sho'lkemlestirilgen "Qariyalardi qa'dirlew,olarg'a hu'rmet-izzet ko'rsetiw - xalqimizg'a ta'n joqari paziylet" atamasinda ushirasiw

Bu'gin filialimizda "Nuraniyler ha'pteligi" shen'berinde sho'lkemlestirilgen "Qariyalardi qa'dirlew,olarg'a hu'rmet-izzet ko'rsetiw - xalqimizg'a ta'n joqari paziylet" atamasinda ushirasiw keshesi bolip o'tti. Keshege bir qatar nuraniyler, filial professor-oqitiwshilari ha'm student- jaslar qatnasti. Onda shig'ip so'ylewshi miymanlar o'zlerinin' basip o'tken jollari, ko'rgen mashaqatlari haqqinda so'z etti. Sonday-aq, ata-ananin' ullilig'i, onin' qa'dirine jetiw kerekligi aytildi. Keshe son'inda miymanlarg'a arnawli' sawg'alar tapsirilip, aq patiyasi alindi. Bul ushirasiwdan student-jaslar o'zlerine ko'plegen ruwxiy aziq aldi dep isenemiz.