QARO'ZBРУСENG

"Гарезсизлик менин тагдиримде" атлы ушырасыу кешеси откерилди

Бугин Телекоммуникация технологиялары хам касиплик талим факультетинде "Гарезсизлик менин тагдиримде" атлы ушырасыу кешеси откерилди. Ушырасыу кешесин филиалдын Окыу хам тарбия ислери бойынша директор орынбасары PhD Х.Сейткамалов баскарып барды, кеше мийманы Озбекстан мамлекетлик дене-тарбия хам спорт университети Нокис филиалы 2-баскыш студенткасы Токио 2020 олимпиадасы катнасыушысы Зайнаб Дайыбекова, сондай-ак филиал директорынын хаял-кызлар бойынша маслахатшиси Х.Омарова, декан орынбасарлары У.Турумбетов, Ш.Баймуратов, профессор-окытыушылардан И.Базарбаев, Д.Конарбаев хам факультеттин 2-4 курс студент-жаслары катнасты!