QARO'ZBРУСENG

Танысыныз таза китаплар

2020 жыл 23 февраль куни филиалымыз Компьютер инжиринги факультетинде "Танысыныз таза китаплар " атлы китаплар коргизбеси болып отти. Коргизбе откерилиуинин тийкаргы максет: филиалымыз проффесор-окытыушыларынын мийнетлерин таныстырыу, жанадан алып келинген окыу колланбалар, окыу-методикалык колланбаларды сабаклыкларында пайланыуы ушын, коркем шыгарма китапларын окып мадений дем алыуы ушын шолкемлестирилди.

Филиал информацилык ресурс орайына келген таза китаплар дизими.

Буннан басқа да кѳплеген китапларды Өзбекстан Руспубликасы Алишер Наўайы атындағы Миллий китапханасынан тапсаңыз болады. Филиалымыз профессор-оқытыўшылары ҳәм студент жасларды Миллий китапханаға ағзалыққа шақырып қаламыз!