QARO'ZBРУСENG

Ta'lim yo'nalishlari

Bakalavriat ta'lim yo'nalishlari:

  • 5330501 - Kompyuter injiniringi (Kompyuter injiniringi, AT-Servis)
  • 5350101 - Telekommunikatsiya texnologiyalari (Telekommunikatsiyalar)
  • 5350400 - Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta'limi
  • 5330600 - Dasturiy injiniring
  • 5330300 - Axborot xavfsizligi (sohalar bo'yicha)

Magistratura ta'lim mutaxassisliklari:

  • 5A330501 - Kompyuter injiniring (Kompyuter tizimlarini loyihalash)
  • 5A350101 - Telekommunikatsiya injiniring (Telekommunikatsiya tarmoqlari)